ارتباط با فروشگاه:

نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سروش الدین تقوی، خیابان فردوسی، پلاک 479، مرکز تجارت جهانی فردوسی، طبقه 2، واحد 235

تلفن: 09128391929

پست الکترونیک: info@itemsara.ir